Style/Language/Catalan

From MusicBrainz Wiki
< Style‎ | Language
Revision as of 00:41, 2 January 2008 by T0n3t (talk | contribs) (first version, working on the english part (Imported from MoinMoin))
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

This page outlines the capitalization rules for the Catalan language. It forms part of the MusicBrainz CapitalizationStandard.

En Català

Resum de normes per al MusicBrainz

Hem d'evitar utilitzar les normes angleses en els títols en català, evitant utilitzar les eines que la web ens ofereix per a "capitalizar" automàticament el que escrivim. El català té unes normes clares en quant a l'ús de les majúscules i procurarem seguir-les. Trobarem casos en que els títols originals al disc utilitzem de forma abusiva les majúscules al principi de cada paraula, seguint la tendència de l'anglès, però procurarem escriure'ls com cal. Sempre ens podem trobar casos excepcionals on l'artista ha decidit posar una majúscula on no toca per a donar més importància, potser, a una part del títol, i procurarem respectar aquests casos, malgrat sigui difícil, de vegades, saber si una cosa és així per voluntat de l'artista o per caprici del maquetador o l'editor del disc. En aquests casos intentarem trobar referències al títol per veure si aquesta majúscula apareix sempre o no (malfieu-vos de les webs, fins i tot de les oficials del grup o de la discogràfica, us trobareu incorreccions massa sovint).

Per norma general escriurem en minúscules, excepte:

  • La lletra inicial a principi de text, després de punt, admiració, interrogació o punts suspensius i l'inici després de parèntesis.
  • Els noms propis (de persona, lloc, sobrenoms, llinatges...), no utilitzarem les majúscules en els articles i preposicions que els acompanyin: "Records d'Irlanda", "Suïcidi al Greenwich Village", "En Pere Gallerí", "Els Àustries", "Martí l'Humà", "El Timbaler del Bruc", "L'alcalde de Banyoles", "Els comtes de Barcelona", "El president de la Generalitat", "Demà és sant Antoni"... (en tractaments no catalans SI utilitzarem majúscules: "Don Pedro Martín", "Sir Lawrence Olivier"...)
  • Els noms propis d'astres (Terra, Sol, Lluna...) s'escriuen en majúscula, però només quan ens referim a ells directament, escriurem "Salvem la Terra" o "Digue-li a la Lluna", però en canvi "Nit de lluna plena" o "Quin sol que fa!".
  • Els noms de llocs no catalans es mantenen en la seva forma original, amb l'article en majúscula: Los Angeles, La Rioja, Le Havre...
  • Les dates, mesos, estacions de l'any o períodes concrets només quan tenen entitat pròpia: Onze de Setembre, Primer de Maig, Nadal, Setmana Santa, Sant Joan, Primera Guerra Mundial (però: estiu, hivern, setembre, quatre de febrer, dijous).

In English

Summary of Rules for MusicBrainz

(Working on this part)

You can find usefull this set of usual catalan caracthers to copy & paste in your edits:

  • lower-case letters: àèò éíóú ïü l·l ç
  • upper-case letters: ÀÈÒ ÉÍÓÚ ÏÜ L·L Ç

References