Difference between revisions of "Style/Language/Estonian"

From MusicBrainz Wiki
m
(RFV has passed, updating to new version of this guideline)
Line 2: Line 2:
 
==Eesti keeles==
 
==Eesti keeles==
  
# Artisti/pealkirja/albumi nime esimene sõna algab alati suure tähega.  
+
===Nimed===
# Inimeste nimed, kohanimed jms algavad alati suure tähega.  
+
MusicBrainzi kontekstis on nimi inimestel, ansamblitel jt gruppidel, plaadifirmadel jt ettevõtetel.
# Kõik ülejäänud sõnad algavad väikse tähega.
+
 
 +
# Nimes algab reeglina iga sõna suure tähega: [http://musicbrainz.org/artist/d24acb7f-17e1-4526-83ea-b088f5b0e4cd Alumiinium, Sinu Sädelev Sõber], [http://musicbrainz.org/artist/01799277-03d3-4d31-907b-6e536aec6765 Hukkunud Hinged], [http://musicbrainz.org/artist/680c483a-998c-4196-b550-237d250cd14a Röövel Ööbik], [http://musicbrainz.org/artist/29636052-83b4-489b-a2d6-dd64d4aea6b3 Minu Isa Oli Ausus Ise], [http://musicbrainz.org/artist/40cdfd05-b24b-4758-bfd7-9a2a13ee193a Sõpruse Puiestee] (ansambel, mitte tegelik puiestee)
 +
# Nime sees olev lühike sidesõna (nt ''ja'', ''või'', ''aga'') algab väikse tähega: [http://musicbrainz.org/artist/b8d1effe-2e02-4c66-ad4d-0a6083ab197e Tartu Popi ja Roki Instituut], [http://musicbrainz.org/artist/463d9159-5a06-4d12-b488-67dd483d5eaa Hoia ja Keela]
 +
# Nimele järgnev liiginimetus (''koor'', ''orkester'' jne) algab väikse tähega: [http://musicbrainz.org/artist/5e2ae826-798f-4692-9836-8420b3eec2ba Eesti Raadio koor]
 +
#* Erandiks on juhud, kui on vaja eristada ainulist nimetust liiginimetusest: <!-- [http://musicbrainz.org/artist/5e3a705a-cd30-4b28-bf08-0f34f622bf71 Eesti Filharmoonia Kammerkoor], -->[http://musicbrainz.org/artist/7d69cef5-845a-45e9-9464-2878be93a3d9 Eesti Kaitseväe Orkester], [http://musicbrainz.org/artist/14648195-8584-4254-818c-b8c77e70e8aa Eesti Riiklik Sümfooniaorkester], [http://musicbrainz.org/artist/0b788d8d-b248-4ef6-a4fd-2b723935dbb0 Eesti Teaduste Akadeemia Naiskoor]
 +
 
 +
===Pealkirjad===
 +
MusicBrainzi kontekstis on pealkiri [[Release|väljalase]]tel (albumitel, kogumikel, singlitel, …), [[Recording|salvestis]]tel, [[Track|lugu]]del ja [[Work|teos]]tel, pealkiri võib olla ka remiksidel ja teistel versioonidel.
 +
 
 +
# Pealkirjas algab reeglina ainult esimene sõna suure tähega: „[http://musicbrainz.org/release/37769b9d-1f8a-46e0-aba8-838e06b70d29 Ilus maa]”
 +
# Mitmest lausest koosnevas pealkirjas algab iga lause suure tähega.
 +
# Kaksikpealkirja teine pool algab suure tähega, neid eraldav ''ehk'' väiksega: „[http://musicbrainz.org/release/bff3de4c-2cf4-433d-8c39-b2aec18d4405 Lumi peale ehk Suurest suvest segamini]”
 +
# Sulgudes olev alternatiivpealkiri algab suure tähega: „[http://musicbrainz.org/work/70a51add-d771-4d20-b162-72045d7a38d0 Kiitus (Pojad on mul õige naksid)]”
 +
#* Kui sulgudes pole mitte alternatiivne pealkiri, vaid eelneva fraasi jätk, algab see väikse tähega: „[http://musicbrainz.org/recording/3f59bead-d1b4-4aa7-b00d-4f5f15cb27c3 Oh tõde meie juurde jää (kuid meie veel ei jää)]”, „[http://musicbrainz.org/work/549a67e6-0ab6-48ed-b1d3-48aef78309f4 Viimane (altkulmu) pilk (Tallinnale)]”
 +
#* Sulgudes algav fraas jätkub väljaspool sulge samuti väikse tähega.
 +
# Kui pealkirja alguses on mõttepunktid (ehk kolm punkti), siis jätkub see väikse algustähega ja ilma tühikuta mõttepunktide järel: „[http://musicbrainz.org/recording/624faeb0-d1a0-4026-8b2b-dc6f7cbcfa41 *** (…nad läksid öös)]”
 +
#* Pealkirja keskel olevate mõttepunktide puhul käib tühik ainult nende järele. Kui mõttepunktid ei tähista mitte fraasi lõppu, vaid pausi, algab järgnev sõna väikse tähega, muul juhul suurega: „[http://musicbrainz.org/recording/063f6eca-0323-4198-9516-afc9fc0aef6b Lähen... ehk leian sealt armastust]”, „[http://musicbrainz.org/release/0c653c86-0d87-4b6d-8be9-c8a7b3b21470 Need ei vaata tagasi... Osa 1]”
 +
#* Pealkirja lõpus olevate mõttepunktide ette ega järele tühikut ei käi.
 +
# Iga koha- vm pärisnimi pealkirja sees kirjutatakse läbiva suurtähega (v.a nende liigisõna): „[http://musicbrainz.org/recording/cb0e1118-a2db-47e7-bc32-e11c2ce73513 Kevad ja Jaapani meri]”, „[http://musicbrainz.org/work/549a67e6-0ab6-48ed-b1d3-48aef78309f4 Viimane (altkulmu) pilk (Tallinnale)]”
 +
# Kõik ülejäänud sõnad pealkirjas algavad väikse tähega.
 +
 
 +
===Üldised põhimõtted===
 +
Teksti sees pannakse pealkirjad jutumärkide vahele, nimed mitte (v.a hüüdnimi ees- ja perenime vahel, kuigi hüüdnime selline paigutus pole ametlikult soovitatav).
 +
# Pealkirjavälja algusesse ja lõppu jutumärgid ei käi, välja arvatud juhul, kui need on osa pealkirjast (nt kui üks pealkiri viitab teisele): „[http://musicbrainz.org/recording/92271425-c64e-4bed-9f70-297302489964 „Kalevala” seitsmeteistkümnes runo]”
 +
# Üldjuhul ei käi jutumärgid ka loo pealkirja järel sulgudes oleva remiksi või teise versiooni pealkirja ümber: „[http://musicbrainz.org/recording/b829e9b7-348b-4e52-a806-1bf0653e6d45 Väike tüdruk (Spionaatika remiks)]”, „[http://musicbrainz.org/recording/725846af-3836-4466-8627-b2280ae14172 Must jänes (remix)]” (ilma pealkirjata remiks)
 +
# Jutumärkide eelistatud kuju on „…” (n-ö 99 all, 99 üleval — vastavalt [http://docs.google.com/viewer?url=http://keeleabi.eki.ee/pdf/164.pdf EKI soovitusele]).
 +
# Kui nimes või pealkirjas on vaja kasutada ülakoma (nt mõne tähe väljajätu näitamiseks või võõrnime käänamiseks), siis selle korrektne kuju on ’ (n-ö 9 üleval; mitte ´ ega `): „[http://musicbrainz.org/work/eae781df-d398-4f4c-a1cf-e721902afacd Mull’ lapsepõlves rääkis]”
 +
#* Kaksisülakomade ehk nn ühekordsete jutumärkide eelistatud kuju on ‘…’ (n-ö 6 üleval, 9 üleval).
 +
# [[Style/Principle/Error correction and artist intent|Järjekindel artisti tahe]] õigustab teistsugust kirjapilti: ansambel [http://musicbrainz.org/artist/bc1d0f81-5b93-462b-8a5b-ec4c689e9ede Väljasõit rohelisse] (mitte Väljasõit Rohelisse), laul „[http://musicbrainz.org/recording/16895a40-4528-41eb-b2f7-bd8128d10ae1 Kylm sonett]” (mitte „Külm sonett”)
  
 
==In English==
 
==In English==
  
# The first word of a title/artist/album should always be capitalized.  
+
===Names===
# Names of people, places, objects, etc should always be capitalized.  
+
In MusicBrainz context, persons, bands and other groups, labels and other companies have a name.
# Everything else should not be capitalized.
+
 
 +
# Names should be written in Title Case: [http://musicbrainz.org/artist/d24acb7f-17e1-4526-83ea-b088f5b0e4cd Alumiinium, Sinu Sädelev Sõber], [http://musicbrainz.org/artist/01799277-03d3-4d31-907b-6e536aec6765 Hukkunud Hinged], [http://musicbrainz.org/artist/680c483a-998c-4196-b550-237d250cd14a Röövel Ööbik], [http://musicbrainz.org/artist/29636052-83b4-489b-a2d6-dd64d4aea6b3 Minu Isa Oli Ausus Ise], [http://musicbrainz.org/artist/40cdfd05-b24b-4758-bfd7-9a2a13ee193a Sõpruse Puiestee] (band, not an actual alley (''puiestee''))
 +
# Short conjunctions (e.g. ''ja'' ‘and’, ''või'' ‘or’, ''aga'' ‘but’) in names should be lowercased: [http://musicbrainz.org/artist/b8d1effe-2e02-4c66-ad4d-0a6083ab197e Tartu Popi ja Roki Instituut], [http://musicbrainz.org/artist/463d9159-5a06-4d12-b488-67dd483d5eaa Hoia ja Keela]
 +
# Common nouns (''koor'' ‘choir’, ''orkester'' ‘orchestra’, etc.) after names should be lowercased: [http://musicbrainz.org/artist/5e2ae826-798f-4692-9836-8420b3eec2ba Eesti Raadio koor]
 +
#* Exeption: cases where it’s necessary to differentiate the entity from other, generic entities: <!-- [http://musicbrainz.org/artist/5e3a705a-cd30-4b28-bf08-0f34f622bf71 Eesti Filharmoonia Kammerkoor], -->[http://musicbrainz.org/artist/7d69cef5-845a-45e9-9464-2878be93a3d9 Eesti Kaitseväe Orkester], [http://musicbrainz.org/artist/14648195-8584-4254-818c-b8c77e70e8aa Eesti Riiklik Sümfooniaorkester], [http://musicbrainz.org/artist/0b788d8d-b248-4ef6-a4fd-2b723935dbb0 Eesti Teaduste Akadeemia Naiskoor]
 +
 
 +
===Titles===
 +
In MusicBrainz context, [[release]]s (albums, compilations, singles, …), [[recording]]s, [[track|track]]s and [[work]]s have a title, and remixes and other versions may have a title.
 +
 
 +
# Titles should generally have only the first word capitalized (i.e. titles should '''not''' be Title Cased): „[http://musicbrainz.org/release/37769b9d-1f8a-46e0-aba8-838e06b70d29 Ilus maa]”
 +
# If a title consists of multiple sentences, then each begins with a capital letter.
 +
# The first word of the second part in a double title should also be capitalized, the word ''ehk'' ‘or’ that separates them shouldn’t be: „[http://musicbrainz.org/release/bff3de4c-2cf4-433d-8c39-b2aec18d4405 Lumi peale ehk Suurest suvest segamini]”
 +
# The first word of an alternative title in parentheses should be capitalized: „[http://musicbrainz.org/work/70a51add-d771-4d20-b162-72045d7a38d0 Kiitus (Pojad on mul õige naksid)]”
 +
#* If the parentheses do not contain an alternative title, but a continuation of the preceding phrase, it shouldn’t be capitalized: „[http://musicbrainz.org/recording/3f59bead-d1b4-4aa7-b00d-4f5f15cb27c3 Oh tõde meie juurde jää (kuid meie veel ei jää)]”, „[http://musicbrainz.org/work/549a67e6-0ab6-48ed-b1d3-48aef78309f4 Viimane (altkulmu) pilk (Tallinnale)]”
 +
#* A phrase beginning in parentheses shouldn’t be capitalized after them, either.
 +
# If a title begins with ellipsis (…), then the first word should be lowercased and not separated by a space: „[http://musicbrainz.org/recording/624faeb0-d1a0-4026-8b2b-dc6f7cbcfa41 *** (…nad läksid öös)]”
 +
#* If ellipsis is in the middle of a title, then a space should be after it. If the ellipsis denotes a pause, and not end of the phrase, then the following word should be lowercased; otherwise it should be capitalized: „[http://musicbrainz.org/recording/063f6eca-0323-4198-9516-afc9fc0aef6b Lähen... ehk leian sealt armastust]”, „[http://musicbrainz.org/release/0c653c86-0d87-4b6d-8be9-c8a7b3b21470 Need ei vaata tagasi... Osa 1]”
 +
#* Ellipsis at the end of a title should be unspaced.
 +
# Any placename or other proper noun should be written in Title Case (except their trailing generic terms, if any: ''järv'' ‘lake’, ''meri'' ‘sea’, ''tänav'' ‘street’, ''maantee/mnt'' ‘road’, etc.): „[http://musicbrainz.org/recording/cb0e1118-a2db-47e7-bc32-e11c2ce73513 Kevad ja Jaapani meri]”, „[http://musicbrainz.org/work/549a67e6-0ab6-48ed-b1d3-48aef78309f4 Viimane (altkulmu) pilk (Tallinnale)]”
 +
# Everything else in a title should be lowercased.
 +
 
 +
===General principles===
 +
In text, titles should be written between quotation marks, names shouldn’t (except for nicknames used as a middle name, although such placement is not officially recommended for Estonian).
 +
# Quotes mustn’t be entered in the beginning and end of title fields, unless they are part of the title (e.g. there’s another title in the title): „[http://musicbrainz.org/recording/92271425-c64e-4bed-9f70-297302489964 „Kalevala” seitsmeteistkümnes runo]”
 +
# Titles of remixes or other versions (in parentheses after the main title) usually shouldn’t be quoted, either: „[http://musicbrainz.org/recording/b829e9b7-348b-4e52-a806-1bf0653e6d45 Väike tüdruk (Spionaatika remiks)]”, „[http://musicbrainz.org/recording/725846af-3836-4466-8627-b2280ae14172 Must jänes (remix)]” (untitled remix)
 +
# Preferred quote mark glyphs are „…”.
 +
# If a name or a title requires an apostrophe (e.g. to show omitted letter(s) or for declination of a foreign name), then its correct glyph is ’ (not ´ or `): „[http://musicbrainz.org/work/eae781df-d398-4f4c-a1cf-e721902afacd Mull’ lapsepõlves rääkis]”
 +
#* The preferred glyphs for single quotes are ‘…’.
 +
# [[Style/Principle/Error correction and artist intent|Consistent artist intent]] justifies different spelling (e.g. unusual upper- or lowercasing, or ''w'', ''x'', ''y'' instead of ''v'', ''ks'', ''ü'')): a band named [http://musicbrainz.org/artist/bc1d0f81-5b93-462b-8a5b-ec4c689e9ede Väljasõit rohelisse] (not Väljasõit Rohelisse), a song titled „[http://musicbrainz.org/recording/16895a40-4528-41eb-b2f7-bd8128d10ae1 Kylm sonett]” (not „Külm sonett”)
 +
 
 +
==Lisalugemist / Further Reading==
 +
 
 +
* „[http://www.eki.ee/books/ekk09/index.php?p=2&p1=7 Algustäheortograafia]” („Eesti keele käsiraamat”)
  
  
 
{{StyleBox}}
 
{{StyleBox}}
 
[[Category:WikiDocs Page]]
 
[[Category:WikiDocs Page]]

Revision as of 18:14, 2 October 2012

Status: This is an official style guideline.

Eesti keeles

Nimed

MusicBrainzi kontekstis on nimi inimestel, ansamblitel jt gruppidel, plaadifirmadel jt ettevõtetel.

 1. Nimes algab reeglina iga sõna suure tähega: Alumiinium, Sinu Sädelev Sõber, Hukkunud Hinged, Röövel Ööbik, Minu Isa Oli Ausus Ise, Sõpruse Puiestee (ansambel, mitte tegelik puiestee)
 2. Nime sees olev lühike sidesõna (nt ja, või, aga) algab väikse tähega: Tartu Popi ja Roki Instituut, Hoia ja Keela
 3. Nimele järgnev liiginimetus (koor, orkester jne) algab väikse tähega: Eesti Raadio koor

Pealkirjad

MusicBrainzi kontekstis on pealkiri väljalasetel (albumitel, kogumikel, singlitel, …), salvestistel, lugudel ja teostel, pealkiri võib olla ka remiksidel ja teistel versioonidel.

 1. Pealkirjas algab reeglina ainult esimene sõna suure tähega: „Ilus maa
 2. Mitmest lausest koosnevas pealkirjas algab iga lause suure tähega.
 3. Kaksikpealkirja teine pool algab suure tähega, neid eraldav ehk väiksega: „Lumi peale ehk Suurest suvest segamini
 4. Sulgudes olev alternatiivpealkiri algab suure tähega: „Kiitus (Pojad on mul õige naksid)
 5. Kui pealkirja alguses on mõttepunktid (ehk kolm punkti), siis jätkub see väikse algustähega ja ilma tühikuta mõttepunktide järel: „*** (…nad läksid öös)
  • Pealkirja keskel olevate mõttepunktide puhul käib tühik ainult nende järele. Kui mõttepunktid ei tähista mitte fraasi lõppu, vaid pausi, algab järgnev sõna väikse tähega, muul juhul suurega: „Lähen... ehk leian sealt armastust”, „Need ei vaata tagasi... Osa 1
  • Pealkirja lõpus olevate mõttepunktide ette ega järele tühikut ei käi.
 6. Iga koha- vm pärisnimi pealkirja sees kirjutatakse läbiva suurtähega (v.a nende liigisõna): „Kevad ja Jaapani meri”, „Viimane (altkulmu) pilk (Tallinnale)
 7. Kõik ülejäänud sõnad pealkirjas algavad väikse tähega.

Üldised põhimõtted

Teksti sees pannakse pealkirjad jutumärkide vahele, nimed mitte (v.a hüüdnimi ees- ja perenime vahel, kuigi hüüdnime selline paigutus pole ametlikult soovitatav).

 1. Pealkirjavälja algusesse ja lõppu jutumärgid ei käi, välja arvatud juhul, kui need on osa pealkirjast (nt kui üks pealkiri viitab teisele): „„Kalevala” seitsmeteistkümnes runo
 2. Üldjuhul ei käi jutumärgid ka loo pealkirja järel sulgudes oleva remiksi või teise versiooni pealkirja ümber: „Väike tüdruk (Spionaatika remiks)”, „Must jänes (remix)” (ilma pealkirjata remiks)
 3. Jutumärkide eelistatud kuju on „…” (n-ö 99 all, 99 üleval — vastavalt EKI soovitusele).
 4. Kui nimes või pealkirjas on vaja kasutada ülakoma (nt mõne tähe väljajätu näitamiseks või võõrnime käänamiseks), siis selle korrektne kuju on ’ (n-ö 9 üleval; mitte ´ ega `): „Mull’ lapsepõlves rääkis
  • Kaksisülakomade ehk nn ühekordsete jutumärkide eelistatud kuju on ‘…’ (n-ö 6 üleval, 9 üleval).
 5. Järjekindel artisti tahe õigustab teistsugust kirjapilti: ansambel Väljasõit rohelisse (mitte Väljasõit Rohelisse), laul „Kylm sonett” (mitte „Külm sonett”)

In English

Names

In MusicBrainz context, persons, bands and other groups, labels and other companies have a name.

 1. Names should be written in Title Case: Alumiinium, Sinu Sädelev Sõber, Hukkunud Hinged, Röövel Ööbik, Minu Isa Oli Ausus Ise, Sõpruse Puiestee (band, not an actual alley (puiestee))
 2. Short conjunctions (e.g. ja ‘and’, või ‘or’, aga ‘but’) in names should be lowercased: Tartu Popi ja Roki Instituut, Hoia ja Keela
 3. Common nouns (koor ‘choir’, orkester ‘orchestra’, etc.) after names should be lowercased: Eesti Raadio koor

Titles

In MusicBrainz context, releases (albums, compilations, singles, …), recordings, tracks and works have a title, and remixes and other versions may have a title.

 1. Titles should generally have only the first word capitalized (i.e. titles should not be Title Cased): „Ilus maa
 2. If a title consists of multiple sentences, then each begins with a capital letter.
 3. The first word of the second part in a double title should also be capitalized, the word ehk ‘or’ that separates them shouldn’t be: „Lumi peale ehk Suurest suvest segamini
 4. The first word of an alternative title in parentheses should be capitalized: „Kiitus (Pojad on mul õige naksid)
 5. If a title begins with ellipsis (…), then the first word should be lowercased and not separated by a space: „*** (…nad läksid öös)
  • If ellipsis is in the middle of a title, then a space should be after it. If the ellipsis denotes a pause, and not end of the phrase, then the following word should be lowercased; otherwise it should be capitalized: „Lähen... ehk leian sealt armastust”, „Need ei vaata tagasi... Osa 1
  • Ellipsis at the end of a title should be unspaced.
 6. Any placename or other proper noun should be written in Title Case (except their trailing generic terms, if any: järv ‘lake’, meri ‘sea’, tänav ‘street’, maantee/mnt ‘road’, etc.): „Kevad ja Jaapani meri”, „Viimane (altkulmu) pilk (Tallinnale)
 7. Everything else in a title should be lowercased.

General principles

In text, titles should be written between quotation marks, names shouldn’t (except for nicknames used as a middle name, although such placement is not officially recommended for Estonian).

 1. Quotes mustn’t be entered in the beginning and end of title fields, unless they are part of the title (e.g. there’s another title in the title): „„Kalevala” seitsmeteistkümnes runo
 2. Titles of remixes or other versions (in parentheses after the main title) usually shouldn’t be quoted, either: „Väike tüdruk (Spionaatika remiks)”, „Must jänes (remix)” (untitled remix)
 3. Preferred quote mark glyphs are „…”.
 4. If a name or a title requires an apostrophe (e.g. to show omitted letter(s) or for declination of a foreign name), then its correct glyph is ’ (not ´ or `): „Mull’ lapsepõlves rääkis
  • The preferred glyphs for single quotes are ‘…’.
 5. Consistent artist intent justifies different spelling (e.g. unusual upper- or lowercasing, or w, x, y instead of v, ks, ü)): a band named Väljasõit rohelisse (not Väljasõit Rohelisse), a song titled „Kylm sonett” (not „Külm sonett”)

Lisalugemist / Further Reading


Style
Overview
Title Style
Entities
Relationships
Classical
Special Cases/Misc.
Languages