Style/Language/Estonian

From MusicBrainz Wiki
Status: This is an official style guideline.

Eesti keeles

  1. Artisti/pealkirja/albumi nime esimene sõna algab alati suure tähega.
  2. Inimeste nimed, kohanimed jms algavad alati suure tähtedega.
  3. Kõik ülejäänud sõnad algavad väikse tähega.

In English

  1. The first word of a title/artist/album should always be capitalized.
  2. Names of people, places, objects, etc should always be capitalized.
  3. Everything else should not be capitalized.