Style/Language/Romanian

From MusicBrainz Wiki
< Style‎ | Language
Revision as of 14:33, 30 January 2006 by ImportUser (talk) ((Imported from MoinMoin))
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

This page outlines the capitalization rules for the Romanian language. It forms part of the MusicBrainz CapitalizationStandard.

În română

Rezumat al regulilor pentru MusicBrainz

În principiu, în limba română se folosesc majuscule doar pentru prima literă din titlu şi pentru nume proprii.

Dacă numele propriu este străin, se folosesc regulile din limba respectivă (de exemplu, „Leonardo da Vinci“, cu „d“ mic). Dacă numele este românesc toate iniţialele sunt majuscule.

Pentru numele ce nu sunt de persoane (toponime, firme, produse) se folosesc majuscule pentru prima literă a fiecărui element, cu excepţia prepoziţiilor (cu, de, la, din, pe, etc.), articolelor (al, ai, ale, etc.) şi conjuncţiilor (şi, sau, ori,...) Prima literă a titlului e întotdeauna majusculă. La cuvintele legate cu cratimă, prima literă de după cratimă nu e majusculă decât dacă cuvântul simplu din care face parte e nume propriu („Făt-Frumos“, dar „floarea-soarelui“ şi „Congresul al X-lea“).

Atenţie, dacă o formaţie românească are pe un album şi melodii cu titlul în altă limbă, să zicem engleză, fiecare titlu se scrie conform cu limba proprie.

Folosiţi întotdeauna diacritice corecte!

Punctuaţie

Toate semnele nepereche (. , ? ! ; :), mai puţin cratima/liniuţa au un singur spaţiu după semn, nici unul înainte. Punctele de suspensie sunt întotdeauna trei, nu au spaţii între ele, nici înainte, ci unul singur după tot grupul.

Semnele pereche (paranteze, acolade, ghilimele) au câte un spaţiu doar în exteriorul grupului delimitat, nici unul în interior (adică, spaţiu înainte de a deschide şi după ce închidem paranteze sau ghilimele, dar nu punem spaţiu după deschidere sau înainte de a închide).

Liniile de separare orizontală — ca acestea — au spaţii înainte şi după (teoretic, cel dinainte ar trebui să fie „non-breaking space“, dar în titluri e mai puţin important). Cratima şi o eventuală linie de dialog nu sunt separate cu spaţii de cuvintele apropiate, cum nu sunt nici „/“, „\“, plus sau minus.

În română ghilimelele se deschid în stânga-jos, ca nişte virgule, şi se închid în dreapta sus, ca virgule răsucite. (Unele fonturi însă au semnul de închidere răsturnat. Cele folosite în acest text sunt cele corecte, chiar dacă arată ciudat.) Dacă sunt mai multe nivele de ghilimele, se folosesc cele «franţuzeşti», dar cu spaţii ca în română. În MusicBrainz însă, pentru simplitate, se pot folosi şi cele obişnuite ("), dar dacă găsiţi varianta corectă nu o simplificaţi.

In English

Summary of Rules for MusicBrainz

As a rule, in Romanian capitals are used only for the first letter of a title, and for proper names.

If the proper name is foreign, the rules for the respective language are used for the name (e.g. „Leonardo da Vinci“, small "d"). If the name is romanian, all initials are capitals (though personal preference of the name's owner are the final rule, as always).

Proper names that are not names of persons (toponyms, corporation, products) use capitals for every element's initial, except for prepositions (cu, de, la, din, pe, etc.), articles (al, ai, ale, etc.) and conjunctions (şi, sau, ori,...), rather like in English. The first letter is always a capital. In Romanian a dash is often used to link words; if it is used as in English to tie two proper names, those are both cacpitalized; however, it's also used like the apostrophe in English, to mark contractions. In this case, the contracted part is never capitalized.

Often Romanian bands have on the same album tracks with names in both Romanian and other languages. Always capitalize according to the rules of the titles' languages.

The author's intention trumps these rules, but only if it's a very clear case: Phoenix's album is called "SymPhoenix", it's a clear play on words with semantic value for capitals, but just because all tracks on the album are capitalized as in English is not enough: use Romanian rules for this case.

Always use Romanian diacritics: ă, â, î, ş, ţ.

Punctuation

All unpaired marks (. , ? ! ; :), excepting the dash have a single space ofter the mark, no space before, like in English. An ellipsis is a set of three dots, treated like just one (use three '.', with no space before or in-between, and just one space after the group).

Paired marks (parantheses, accolades, quotes) have a space outside the delimited group, and no space towards the inside (just like in English). The whole group (together with the, e.g., quotes) behaves like a word with respect to other punctuation.

Horizontal lines—like en-dashes and em-dashes—have spaces around on both sides, unlike in English. (You should use a non-breaking space before, to prevent ugly wrapping, but that's not very important in titles.) The short dash has no spaces around (like the apostrophe in English contractions); the slashes and math signs (plus, minus, etc.) are treated the same.

Quotes in Romanian are opened down by a pair of comma-shaped marks and closed high by reversed (180° rotated) marks. A mnemonic for the shape is 9-6. (Some fonts display the closing mark reversed, unfortunately.) If there are imbricated quotes, «french-like» guillemets, but without internal spaces. For MusicBrainz though, in the interest of simplicity, you may use straight quotes ("), but don't change them if you find them placed correctly.