Server Internationalisation/Polish

From MusicBrainz Wiki
Jump to navigationJump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Welcome in the Polish page for MusicBrainz New Generation Server Internationalisation

Let's continue in Polish ;)


Strona zespołu tłumaczącego na język polski znajduje się pod adresem:

https://www.transifex.net/projects/p/musicbrainz/team/pl/

Słowniczek

Główne

 • artist = artysta
 • label = wytwórnia
 • release-group = grupa wydań
 • release = wydanie
 • recording = nagranie
 • track = utwór
 • tracklist = lista utworów
 • work = praca
 • medium = nośnik

Pozostałe

 • artist credit = wykonawca
  • 〜 artysta może wykonywać pod pseudonimem, lub w kolaboracji z innym artystą. Taki pseudonim lub nazwę grupy artystów możemy chyba bezpiecznie nazwać (w języku polskim) wykonawcą --lidel.
 • alias = pseudonim alias
  • 〜 pseudonim nie jest odpowiednim słowem: wydanie może również posiadać alias, np. z alternatywną pisownią --lidel.
 • CDTOC = ?
  • 〜 Zawartość CD? -- lidel
 • cover art = okładka
 • tag = tag
 • rating = ocena
 • collection = kolekcja
 • editor = edytor
 • edit = edycja
 • auto-editor = ?
  • 〜 auto-edytor? super edytor? -- lidel
 • transclusion = ?
  • 〜 szablon? -- lidel
 • script and language = skrypt i język
 • comment = komentarz
 • annotation = adnotacja

Zwroty

 • {song} by {artist} = ?
  • 〜 {song} autorstwa {artist} -- lidel