Style/Language/Dutch

From MusicBrainz Wiki
Jump to navigationJump to search
Status: This is an official style guideline.

Dutch is spoken in the Netherlands (Nederland) and Flanders (Vlaanderen), which is the northern part of Belgium (België). Frisian is spoken in Friesland, a province of the Netherlands.

In het Nederlands

Voor hoofdlettergebruik worden de officiële regels voor de Nederlandse taal gebruikt. In beginsel moet de eerste letter van het eerste woord met een hoofdletter worden geschreven en de eerste letters van daaropvolgende woorden met een kleine letter.

Uitzonderingen:

- Eigennamen en namen van steden, landen en andere geografische plaatsen dienen met een hoofdletter geschreven te worden.

- Dagen van de week en maanden moeten zonder hoofdletter geschreven worden. Bijvoorbeeld: Een blauwe maandag of Regen in november.

- De lettercombinatie IJ wordt gezien als één letter. Als een titel of eigennaam met deze letters begint dienen beide letters als hoofdletter te worden geschreven. Bijvoorbeeld: Op de sluizen van IJmuiden.

- Bij een titel die met een weglatingsapostrof begint, dient alleen het tweede woord met een hoofdletter geschreven te worden. Bijvoorbeeld: 'n Beetje verliefd.

- Bij een titel die met een getal begint vervalt de hoofdletter aan het begin. Bijvoorbeeld: 15 miljoen mensen

U kunt hier en hier een uitgebreid overzicht vinden van hoofdlettergebruik in het Nederlands met voorbeelden.


In English

For capitalization the official rules for the Dutch language should be used. In principle, the first letter of the first word must be written with a capital letter and the first letters of subsequent words should be lower cased.

Exceptions:

- Proper names and names of cities, countries and other geographical places should start with a capital letter.

- Days of the week and months are written without capital letters. For example: Een blauwe maandag or Regen in november.

- The letter combination IJ is considered to be a single letter. If a title or proper name begins with these letters, both should be capitalized. For example: Op de sluizen van IJmuiden.

- If a title starts with an apostrophe of omission, only the second word is capitalized. For example: 'n Beetje verliefd.

- If a title starts with a number, no starting capital letter is used. For example: 15 miljoen mensen

An extensive overview of capitalization in Dutch with examples can be found here and here.


Style
Overview
Title Style
Entities
Relationships
Classical
Special Cases/Misc.
Languages