Style/Language/Dutch

From MusicBrainz Wiki
< Style‎ | Language
Revision as of 13:39, 2 October 2011 by Reosarevok (talk | contribs)
Jump to navigationJump to search
Status: This is an official style guideline.

Dutch is spoken in the Netherlands (Nederland) and Flanders (Vlaanderen), which is the northern part of Belgium (België). Frisian is spoken in Friesland, a province of the Netherlands.

In het Nederlands

In het kort: het eerste woord van een zin/titel dient met een hoofdletter te worden geschreven, evenals eigennamen en namen van steden, landen. U kunt hier een uitgebreid overzicht bekijken.

Uitzondering: een titel die met een weglatingsapostrof begint. Hierbij wordt alleen het tweede woord met een hoofdletter geschreven. Bijvoorbeeld: 'n Beetje verliefd.

Dagen van de week en maanden worden zonder hoofdletter geschreven. bijvoorbeeld Een blauwe maandag of Regen in november.

Pas op: de lettercombinatie IJ wordt gezien als één letter. Als een titel of eigennaam begint met deze letters dienen beide letters als hoofdletter te worden geschreven. Bijvoorbeeld Op de sluizen van IJmuiden

In English

Capitalize the first word of a title, names of people, cities, countries, etc. Use normal Dutch capitalization rules for the rest of the title.

Exception: a title that starts with a contraction apostrophe. In this case, only the second word is capitalized. e.g. 'n Beetje verliefd

Names of days and months are written without capitalization. For example Een blauwe maandag or Regen in november.

Beware: the string IJ is considered one letter. When a title or names of people, cities, countries, etc. start with this string both letters need to be capitalized. e.g. Op de sluizen van IJmuiden


Style
Overview
Title Style
Entities
Relationships
Classical
Special Cases/Misc.
Languages